Kriegsgefangenenpost


Naarmate de dag der bevrijding nadert, dringt de vraag, wat er met de gevangenen, politieke en militaire, gaat gebeuren. (…) Na den vorigen wereldoorlog is bij art. 3 van het Wapenstilstandsverdrag van 11 November 1918 bepaald, dat onmiddellijk begonnen moest worden met de repatrieering van alle naar Duitschland gedeporteerden, de gijzelaars, de beschuldigden en de veroordeelden ingebrepen, en dat deze repatrieering binnen veertien dagen voltooid moest zijn. (…) Men bedenke wel, dat Nederland zijn Oostgrenzen potdicht zal moeten houden, zoolang in Duitschland nog geen orde op zaken is gesteld. Het gevaar, dat allerlei gespuis ons land zal probeeren binnen te dringen, is niet denkbeeldig. Behoorlijke schifting van wat op eigen gelegenheid zich aanbiedt, is noodzakelijk en daarbij is quarantaine onvermijdelijk. (…) Het spreekt echter vanzelf, dat alles in het werk moet worden gesteld om de repatrieering van onze gevangenen, die al zoo ontzettend veel hebben moeten ontberen, te bespoedigen.

Het illegale TROUW, midden Maart 1944


Maart 1944

Je Vader gaat momenteel hard achteruit

Amsterdam, 5 Maart '44

Liefste Henk,
Gisteren was ik niet erg prettig en ben toen al om acht uur naar bed gegaan, maar vanochtend was ik weer kiplekker en ben naar de kerk gegaan. Ben jij al weer helemaal beter? Denk er om, niet piekeren en goed eten. Alles komt nu gauw goed. Komen de pakjes goed door en de post? Heel veel liefs van je Vrouw!

Amsterdam, 9 Maart '44

Mijn lieve Man,
Hoe staat het leven in je hok? Hier is alles nog okido. Alleen ben ik nogal verkouden vanwege het feit dat we al meer dan veertien dagen zonder brandstof zitten. Prettig dat je de pakjes zo mooi vindt. Het is altijd een hele zorg, maar ik doe het graag. Zijn de eieren goed overgekomen? Van die melkpoeder kan je lekkere pap koken. Ik heb gisteren weer een blik biscuits voor je gekocht. Jan is nu thuis, ziek, en heeft spijt als haren op zijn hoofd. We zullen zien wat daar aan te doen is, maar in geen geval naar Polen toe. Sterkte van je liefhebbende Vrouw.

Neubrandenburg, 9 Maart '44

Lieve Ouders,
Denk toch vooral om voor tenminste, laten we zeggen, 14 dagen eten in huis te hebben en altijd wat brandstof en vooral water. Helpt U Coby er ook aan herinneren want je weet nooit wat er gebeurt en nu heusch niet eigenwijs zijn! U raadt nooit wat er hier van het intern. Roode Kruis aangekomen is, namelijk bananen. Ik schaam me echt voor alle weldaden terwijl het in Holland zoo slecht wordt. Ik heb anders een boel thee, zeep enz voor jullie, maar ja hoe krijg ik het over. Ik ben blij van U te horen dat Coby een goede vrouw voor me is. Jullie moeten elkaar maar goed door de narigheid heen helpen. We zijn hier vol goede moed. Houdt U goed. Ik ga weer chocolade drinken en cake bakken. Jullie Henk.

Neubrandenburg, 14 Maart '44

Mijn lief Koninginnetje,
Eindelijk een brief. Ik krijg de laatste tijd haast geen post meer en als er wat is, is het van eind December of begin Januari. De stroom pakjes houdt maar niet op. Gisteren en vandaag heb ik in totaal vijf pakjes ontvangen. Liefste, ik heb gesmuld van je pakjes. Die eitjes waren ook prachtig. We hebben erg moeten lachen want ik dacht dat ze niet gekookt waren en toen ik er één op de kachel wilde bakken, bleek het van wel. Veel liefs van je altijd aan je denkende man. Henk.

Arbeidsdienst < Affiche voor de Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-1943 (Geheugen van Nederland).

Neubrandenburg, 16 Maart '44

Mijn liefste,
Puck, die Jan moet een pak op z'n broek hebben, is die nou helemaal gek geworden. Hij weet niet wat hij doet, moeten we maar denken. Nu, ik weet het wel en het is zeker tienmaal beroerder dan je denkt. Ik kan daar van meepraten en niet van hooren zeggen. Puck, ik heb toch zo'n medelijden dat je voor al die nare dingen alleen staat. Denken jullie er vooral aan om altijd wat eten en brandstof in voorraad te hebben. Je kunt nooit weten wat er gebeurt. En is het voor niets geweest, des te beter. Maandag krijgen we weer een Am. Roode Kruispakket. Ik wilde dat ik dat zoo naar jullie kon sturen. M'n ondergoed is nu helemaal Amerikaans. Heel veel liefs van je Henk.

Neubrandenburg, 19 Maart '44

Lieve Ouders,
Hoe gaat het ermee? Vader nog goed? Vanmiddag is hier weer een bandje geweest. Dat kikkert altijd weer op. Hoe schippert U anders onder deze omstandigheden? Denk erom heel goed eten en U hoeft heusch niets te sparen voor mij. Denkt U er vooral aan om steeds levensmiddelen, drinken en brandstof in huis te hebben. Ik hoop anders dat het gauw afgeloopen is, want de aardigheid raakt er nu toch heusch af. Uw innig liefhebbende zoon Henk. Houdt U taai.

Amsterdam, 20 Maart '44

Liefste Man,
Wat ben je verwend met goede gaven, zoals schoenen. Dat is prachtig hoor. Ga je ook nog eens tuinieren als dat gaat? Zal ik zaad oversturen? Henk, zal je je flink houden? Ja toch hè? Alles komt goed hoor. Je innig liefh. Vrouw.

Amsterdam, 24 Maart '44

Mijn liefste,
Mijn lieve Moeder gaat helaas hard achteruit. De zwakte krijgt de overhand. Ze ligt als vel over been te bed, zielig hè? Ik mis haar nou juist zo. Verleden week zei ze als je weer komt, moet je man meekomen of moet hij soms op de kindertjes passen? Henk, soms heb ik het gevoel dat ik het niet meer uithoud, maar als ik dan aan de toekomst denk en ik ben ervan overtuigd dat ik je dit jaar weer bij me heb, dan geeft dat me weer nieuwe kracht. Jij houdt je toch ook flink hè en niet kaal worden want dat krijg je als je piekert en laten ze die lol niet beleven hoor! Die snor vind ik je toch wel aardig staan, maar je moet hem een beetje dunner laten uitlopen. Die baard is trouwens afschuwelijk. Mijn schat, wees flink en vertrouw op betere tijden. Je zeer liefhebbende Vrouw!

Neubrandenburg, 26 Maart '44

Lieve schat,
Het begint ons hier erg te vervelen. De aardigheid raakt er zoo langzamerhand af en toch wat eten betreft hebben de meesten van ons nog nooit zooveel voorraad gehad. Dat komt omdat alle pakjes nu ineens los komen. Ze hebben hier een nieuwe bijnaam voor me. Ze noemen me acht komma acht omdat ik om mijn middel gemeten 88 centimeter ben. Dat was erg dik, vinden ze. Toch heb ik geen buikje hoor. Maak je maar niet ongerust. Houd je taai, je innig liefh. Henk.

Amsterdam, 27 Maart '44

Mijn lieve jongen!
Laat deze kaart je niet te veel doen schrikken, maar je Vader gaat momenteel hard achteruit. Veel toevallen en geestelijk niet normaal meer. Als het erger wordt is opname noodzakelijk. Ik heb maar liever dat je iets van de toestand weet. Je innig liefh. Ouders.

Neubrandenburg, 30 Maart '44

Mijn Lieve schat,
Het begint me hier behoorlijk te vervelen en ik verlang erg naar je. Een ding moeten jullie me beloven en dat is vooral goed voor jezelf te zorgen, want ik heb hier momenteel meer dan ik op kan. Vergeet niet steeds wat in huis te hebben. Ik maak me daar maar ongerust over. Houd je taai en blijf steeds opgewekt. Je Henk.

Amsterdam, 31 Maart '44

Mijn eigen lieve Man,
Henk, je vader gaat hard achteruit en ik weet niet of hij meer zal opknappen. Het is beter dat ik het eerlijk schrijf dan dat je zonder iets te weten erg zou schrikken als er wat gebeurt. Lieve schat, wees desondanks flink, het is erg voor je dat begrijp ik volkomen, maar de dood kent geen medelijden. Hij had je graag teruggezien en praat veel over je en ik spreek hem maar moed in. Maar de zwakte krijgt ook hier de overhand en geestelijk is hij in de war. Voor het financieele hoef je je geen zorgen te maken, want dat komt best in orde. Ik heb er aldoor rekening mee gehouden en ben zuinig geweest, dus redden we ons wel, hoor. De vorige maand had ik nogal uitgaven gehad en is haast alles opgegaan. Alles is hier erg duur, haast alles in de zwarte handel. Groenten, schoenreparaties, melk enz. Liefste, zal je je flink houden? Je bent heus gauw bij me. Innige kussen en liefs van je liefhebbende Vrouw.

Inhoud | Verder met: April 1944 - Hoeveel menschenlevens
zou de oorlog nog kosten?


Make a Free Website with Yola.