Kriegsgefangenenpost


Maandenlang leefden wij onder de suggestie van de komst van de geallieerden, van de naderende bevrijding. (…) Nu denkt hij zijn grooten slag te slaan tegen het hart, tegen het levensbloed van het Nederlandsche volk. De algeheele wegvoering der mannelijke bevolking is het vijandelijke doel. De dood van het Nederlandsche volk is ’s vijands oogmerk. Opdat er geen bevrijding meer mogelijk is. (…) Ons volk herkent de listige omleidingen en trucs, die de vijand van ouds heeft gebezigd. Beloften van meer voedsel en meer bonnen. Het ziet weer de van ouds bekende val van de Ausweise. En het weet dat registratie beteekent deportatie. Kortom, het weet:
Tegen den totalen Arbeidsinzet, het totale Verzet. (…) De menschenroof moet mislukken!

Het illegale TROUW, midden Januari 1945


Januari 1945

Ik zal maar denken: geen tijding, goede tijding

Neubrandenburg, 2 Januari '45

Mijn liefste, liefste vrouwtje,
Al het beste voor het komend jaar. Puck, soms kan ik het niet langer uithouden. Ik houd toch zooveel van je, wees toch voorzichtig. Post krijg ik niet meer, maar ik zal maar denken geen tijding, goede tijding. Heel veel liefs van je Henk.

gebrek In de winter van 1945 was er aan alles gebrek. Er was nauwelijks voedsel meer en de mensen lijden kou door de brandstofschaarste. Om de kachel te kunnen stoken worden de houten blokjes tussen de tramrails weggesloopt. >

Neubrandenburg, 14 Januari '45

Mijn liefste,
Puck, ik vind het heel verstandig dat je niet meer thuis woont. Hoe maken Eef en Dora het? En hoe gaat het met de kleine? Kun je er al goed mee omgaan? Dat leert alvast voor later. Over de narigheid bij jullie met eten zal ik maar niets schrijven, maar wees overtuigd dat wij hier meeleven met jullie. Wij hebben het hier dankzij de pakketten nog goed. Weet je nog wel dat onze verloving alweer bijna drie jaar geleden is? Geef Moeder maar een flinke zoen van me. Je innig liefhebbende man Henk.

Neubrandenburg, 17 Januari '45

Lieve Moeder,
Van Puck hoorde ik dat ze om de fietsbanden heeft gevraagd. U moet zelf maar beslissen, maar wat jullie nodig hebben van mijn spullen gebruik dat maar. Als we elkaar maar weer levend weerzien. Nu lieve Moeder, spoedig meer. Uw liefh. Zoon Henk.

Inhoud | Verder met: Februari 1945 - Piet is opgepakt,
waar hij is, weten we niet


Make a Free Website with Yola.