Kriegsgefangenenpost


Wat willen de overwinnaaars straks met Duiitschland? Wil men dit rijk trachten tot rust te brengen en te doen gewennen aan een behoorlijke internationale samenleving om het dan ook te bevredigen in verlangens, die niet al te onredelijk zijn? Dat zal er op neer komen, dat Duitschland straks weer als groote mogendheid in het concert der groote wereldsteden zijn woord mee zal spreken. Of wil men een heel anderen weg inslaan en zal men straks Duitschland als groote mogendheid radicaal vernietigen?

Het illegale TROUW, einde Augustus 1944


Augustus 1944

Fijn dat je zo dik bent geworden

Amsterdam, 1 Augustus' 44

Lieve Henk,
Ziezoo even borden gewasschen, bonnen gehaald en nu mijn lieve jongen geschreven, want die brandt van verlangen hoe het thuis gaat. Nu alles bij het oude hoor. Je Vader ligt steeds op bed, ik behoef niet meer naar de Keizersgracht, maar heb nog wel poeders van Dr. Nu lieve jongen nog gefeliciteerd met je verjaardag. Je Ouders.

Amsterdam, 1 Aug. '44

Mijn allerliefste schat,
Vanmorgen je brief in goede gezondheid ontvangen. Ik zal je meteen terugschrijven en je tevens hartelijk feliciteren met je komende verjaardag. In gedachten een innige pakkert van je liefhebbend vrouwtje. Al had ik verleden jaar ook stellig gedacht je een volgend jaar bij me te hebben, nu weet ik zeker dat dit je laatste verjaardag in krijgsgevangenschap is. Soms heb ik nog een stille hoop dat je toch nog hier zal zijn met je verjaardag, want er kan in een maand tijd zo ontzettend veel gebeuren. Vooral in deze tijd. Vanmiddag ga ik naar het kerkhof, want het is vandaag alweer twee maanden geleden van mijn lieve Moeder. Ik mis haar erg, want ik ging haar altijd iedere maand bezoeken. Zo ook nu nog. Liefste, blijf optimistisch en vrolijk. Dat helpt alles beter te dragen. Tot spoedig weerziens, innige kussen van je liefh. Vrouw.

Neubrandenburg, 3 Augustus '44

Liefste,
Wanneer zal ik weer bij jullie zijn? Duurt het nog lang? Soms is het of de oorlog nooit zal eindigen. 's Avonds in bed lig ik tegenwoordig soms urenlang aan jullie te denken. Wil je vooral ook mijn lieve Vader en Moeder de groeten van me overbrengen. Je heel erg naar je verlangende man, heel veel liefs. Je Henk.

Coby Honger en schoonheidsidealen beïnvloeden elkaar, blijkt uit de correspondentie. 'Fijn dat je zo dik bent geworden', schrijft Coby. >
Op 14 juli 1944 schreef Henk dat hij zich een 'mollig vrouwtje' wenste.

Amsterdam, 8 Augustus '44

Mijn allerliefste,
Hartelijk dank voor je brief. Fijn dat je het nog goed maakt en zoals je schreef zo dik bent geworden. Nu, daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Het zal je wel leuk staan. Wat mijn gezondheid betreft, is alles prima in orde. Iedereen zegt dat ik er zo goed uit zie. Bruin dat ik ben, Henk.
Vandaag heb ik fruit gehaald in Purmerend. Druk dat het daar was. In de stad is van alles niets meer te krijgen. Ik ga vanavond wat naar je Moe brengen, die krijgt anders ook niets. Ik ben altijd maar aan het slepen, maar dat moet ook wel Henk. We krijgen maar 2 kilo aardappels voor de hele week per persoon. Nu, dat is toch niets. Mijn alles, ik wens je heel veel liefs en innige kussen van je altijd liefh. Vrouw.

Neubrandenburg, 13 Augustus '44

Mijn liefste Vrouwtje,
Het is momenteel goed weer, maar eerlijk gezegd kan me dat niet veel schelen. Op het oogenblik is het alleen maar van belang wanneer de oorlog eindelijk afgelopen zal zijn. Je ziet, het is nooit goed. Hoeveel menschen zouden er momenteel wel niet met ons willen ruilen. Hoe gaat het met je thuis tegenwoordig? Is je broer Piet nog zoo vervelend. Ik maak me vaak erg ongerust over je. Je houdt je vooral goed, hoor. En hoe gaat het met mijn Vader en Moeder? Jullie moeten eerlijk schrijven. Nu, lieve schat, tot spoedig weerzien van je steeds aan je denkende man Henk.

Neubrandenburg, 20 Augustus '44

Lieve Ouders,
Alles wel hier. En Vader, hoe staat het er mee? Moeder, U schreef dat U niet meer bestraald wordt, is het nu over? Houdt U goed hoor. En Pucky, hoe slaat die zich er de laatste tijd doorheen? Ik hoop nu toch heusch gauw thuis te komen en aan onze toekomst te kunnen werken. Uw liefhebbende zoon Henk.

Amsterdam, 22 Augustus '44

Mijn lieve jongen!
In de eerste plaats nog gefeliciteerd met je geboortedag, hopende dat je spoedig in ons midden zult zijn. Wat jammer dat jij ook zoo'n last van spit hebt. Ik ben ervan af en heb geen pijn meer dank zij de bestraling Er wordt hier in Holland aardig gebombardeerd vooral op treinen. Ik ben niet pessimistisch hoor, maar toch hou ik mijn hart soms vast. Je weet niet wat ons ook nog kan gebeuren. Ik hoop dat God geeft dat wij elkaar weer terug zullen zien in ons mooie Holland! Lieve jongen, ontvang het allerbeste van je liefh. Ouders.

Amsterdam, 23 Aug. '44

Mijn lieve Man,
Hedenmiddag heb ik een kleine operatie ondergaan aan mijn hals. Daar zat al een hele poos een talkklier, zo groot en rond als een knikker. Dat stond erg lelijk en iedereen vroeg wat ik toch in m'n hals had zitten. Ik dacht, zo mag mijn schat mij binnenkort toch niet terug vinden. Dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken. De chirurg heeft me geheel pijnloos geholpen. Alleen de verdovingsprikken heb ik goed gevoeld. Nu heb ik een beetje napijn. Tot kijk!! Innige kussen, je Vrouw.

Amsterdam, 30 Augustus '44

Lieve Henk,
Op heden ben ik van alle kwaaltjes verlost. God geve dat er spoedig een einde aan de Oorlog mag zijn en je weer gauw bij ons mag zijn. We staan aan de vooravond van een groot gebeuren, maar ik bid en vertrouw alleen op God. Vele innige groeten en kussen van ons. Dag. Je Ouders.

Inhoud | Verder met: September 1944 - Er gaat niets boven
het leven in een gezin


Make a Free Website with Yola.