Kriegsgefangenenpost


Steeds veelvuldiger worden de klachten over het aanstootgevende optreden van jongelui, die in hun vacantie of tijdens de weekeinden naar buiten trekken. Het gedrag van vele trekkers en kampeerders is in strijd met de eer ebn de waardigheid van d Nederlandsche jeugd. De Jeugdstorm, doet thans een beroep op alle jongeren, iets meer te beseffen van den ernst der tijden en zoowel door kleeding als gedrfag de gevoelens van andere volksgenooten niet te kwetsen.

HET NIEUWS VAN DEN DAG, 13 Juli 1943


Juli 1943

Alleen vind ik de aardigheid er hier al af

Stanislau, 3 Juli' 43

Liefste Vrouwtje,
Is het in Holland erg slecht met de groenten? Hier valt het best mee, ook omdat ik zelf een tuintje heb. Dat wist je niet hè, dat je man een tuinier is. Nou, wacht maar tot ik weer thuis ben. Je zult gewoon versteld staan wat ik allemaal wel niet kan. Veel liefs, ook voor mijn ouders. Henk.

Stanislau, 7 Juli '43

Beste Ouders,
Het is al weer ruim 4 maanden geleden dat ik wegging, maar toch kan ik me nog best voorstellen wat U alzoo doet. Denk erom dat U de hoofden ophoudt. Het zal heusch zoo lang niet meer duren. Zorg maar goed voor Coby. Nu lieve Ouders, steeds bij U. Uw liefh. zoon Henk.

Stanislau, 9 Juli '43

Beste Ouders,
Thuis alles goed? Nu, met mij ook. Alleen vind ik de aardigheid er hier al af. Ik heb het nu lang genoeg meegemaakt. Het is anders geloof ik de laatste tijd in Holland nogal rumoerig in de lucht als ik dat zoo hoor van anderen. Nu, denk erom wat er ook gebeurt altijd flink blijven en zorg er voor drinkwater en eten thuis te hebben. Ik weet wat dorst betekent. Ik ga nu maar eindigen, maar ik wilde erg graag thuis zijn, hoor. Al heb ik vroeger wel eens anders gezegd. Uw zoon Henk.

Stanislau, 15 Juli '43

Mijn allerliefste Puck,
Het is treurig zoals mijn post en pakjes doorkomen. Als ik soms een beetje in de put zit, kijk ik maar naar jouw briefopener met de spreuk 'alles sal reg kom' en naar de foto's. Hoe gaat het met ons huis? Denk er maar om dat ik gauw kom kijken hoe het er mee is of zal ik maar wegblijven? Dat laatste zeg ik om je te plagen. Weet je wel dat ik je vaak zoo plaagde. Veel liefs, ik hoop gauw iets te horen. Henk.

Uit Stanislau zijn tal van foto's van groepjes officieren bekend. Ze poseerden allemaal bij het enige bosje in het kamp. Henk de Pater zit hier linksonder, met pijp.

Stanislau, 25 juli '43

Mijn liefste vrouwtje,
Vandaag is het vijf maanden geleden dat we trouwden. Heb je al spijt dat je zo'n rare man op een afstand hebt? Zeg Puck, we zijn reuze optimistisch hoor. Jullie toch ook, hoop ik? Hoe maakt je moeder het? Veel zoenen van je man Henk.

Amsterdam, 27 Juli '43

Liefste Man,
Dat pakje van 13 Mei met de foto kan je wel als verloren beschouwen. Degene die het gestolen heeft, had er lekker toch niet veel aan. Er zat namelijk niet zoveel bijzonders in, want ik was juist door alles heen. Het is wel het laagste om van een krijgsgevangene die al zoveel ontberen moet nog te stelen.
Ik werk nu als vaste cassière in de Cinéac en verdien 21 gulden in de week, mooi loon hè? Henk, nu niet boos zijn, want ik doe het om ons huisje mooi in te richten en alles kost zo duur. Ook als eerdaags de vrouwen in de fabrieken moeten werken, zit ik daar goed, want de Cinéac blijft open, daar moet je ook aan denken. Maar als jij terug bent, houd ik er natuurlijk direct mee op.
Henk, alles gaat prachtig hoor. Alleen wegen de laatste loodjes ‘t zwaarst. We hebben hier iedere dag luchtalarm, wel drie tot vijf keer. Eerst krijgen we vooralarm, dan mag je nog op straat blijven. Als het erg is een ander alarm, dan moet iedereen van de straat. Over het IJ is heel erg door Amerikanen aangevallen. Er zijn heel veel doden en gewonden, hele blokken huizen liggen in puin. Fokker en de Bataafse zijn licht geraakt, het was me een dagje wel, hoor. Veel liefs en moed houden zoals ik, je liefhebbende Vrouw.

Amsterdam, 27 Juli '43

Beste Henk,
Maak je niet ongerust, wij maken het goed. Alleen is die karper van je dood, maar de goudvisschen leven nog. Je Vader zit veel op het balcon en ziet er goed uit. Hij is zelf eene keer de straat op en neer geloopen. Zal je altijd goed opletten en niet weer down zijn, daar is op heden nog geen reden voor, hoor. Dag lieve jongen en houd je taai. Je Iiefh. Ouders. Dag!

Stanislau, 28 Juli '43

Mijn liefste Vrouwtje,
Hoe maken jullie het in deze spannende tijd? Houd je flink hoor! Ik krijg nog steeds geen post. Het laatste bericht is van 22 Juni. Ik leef op het oogenblik reuze gespannen en ben steeds met mijn gedachten bij jullie. Je innig geliefde man Henk.

Amsterdam, 29 Juli '43

Liefste man,
Zojuist ben ik thuisgekomen van zwemmen in de Amstel. Het was vandaag snikheet. Vanavond ben ik na het eten op de fiets naar de Amstel gegaan. Ik kan het al wat goed. Terug sprong mijn voorband kapot en moest ik helemaal lopen. Welterusten gekust, je liefhebbend vrouwtje.

Inhoud | Verder met: Augustus 1943 - Kamergenoten zijn luizen in hun bed aan het zoeken


Make a Free Website with Yola.