Kriegsgefangenenpost


Een krijgsgevangene is ook in het huidige Europa een persoon met zekere rechten. Wij hebben dat ook gezien aan de Nederlandsche officieren die het a een aanvankelijk schunnige behandeling door tusschenkomst van Zweden behoorlijk hebben gekregen; zij behoeven niet voor den vijand te werken en genieten een redelijke vrijheid van beweging.

De illegale krant HET PAROOL, 20 Mei 1943


Mei 1943

Mijn moeder keek er erg van op dat ik getrouwd was

Stanislau, 2 Mei '43

Lief Vrouwtje,
Vandaag de brief van mijn Moeder gehad van 18 April. Je moet het je niet zoo aantrekken dat ik weg ben. Er komen heusch wel betere tijden. Puck, een lange zoen en de groeten aan allen. Henk.

Stanislau, 4 Mei '43

Mijn allerliefste,
Alles nog goed? Gisteren heb ik een Nederlandsch Roode Kruispakje ontvangen. Onder andere met veertig vooroorlogsche cigaretten. Jammer dat jij er niet eentje kunt opsteken. Maar ik zal er een paar voor je bewaren. Als ik dan thuis kom, mag jij er ook eentje rooken terwijl je op de poef bij de kachel zit. Je man Henk.

Carlton < In de nacht van 26 op 27 april 1943 haalden de Duitsers een Engelse Halifax-bommenwerper neer. Die stortte pal achter het Carltonhotel neer. op de huizen in de Reguliersdwarsstraat en ook het hotel zelf werd zwaar beschadigd. Het Carltonhotel was door de Duitse Luftwaffe gevorderd om er o.a. Duitse officieren en hun aanhang in onder te brengen. Op de foto (1936) de panden die in 1943 verwoest werden. (Stadsachief Amsterdam)


Amsterdam, 6 Mei '43

Mijn lieve Henk,
Vanmorgen stond ik al in de deur je brief af te wachten. Ik voelde gewoon dat ik vandaag post van je kreeg. Afgelopen nacht hebben we twee uur aangekleed gezeten, het was een hel gelijk. Overal zijn de ramen stuk, Carlton is uitgebrand. Ik ben soms blij dat jij daar zo veilig zit tot heden toe. Ik red me er wel door heen en ben flink. De laatste loodjes wegen het zwaarst zullen we maar zeggen. Kop op en vertrouwen hebben! Ons geld heb ik weer ontvangen. Ik ga ook een woning zoeken. Hoe vind je je briefopener? Heel veel liefs en kussen. Je Vrouwtje.

Amsterdam, 7 Mei '43

Lieve Man,
Je schreef dat je je ongerust maakte over mij. Dat moetje vooral niet doen, want ik maak het uitstekend. Op m'n kop laat ik me in geen geval zitten. Door niemand. Ik ga volgende week beslist een woning zoeken. In Zuid staan veel huizen te huur. Het wil thuis niet meer zoals vroeger. Ik wil m'n eigen baas zijn en m'n huis inrichten en voor mezelf koken, wassen en naaien en boeken lezen. En bovendien jou verrassen als je thuis komt. Henk, eens breekt voor ons de gelukkige tijd aan. Daar ben ik van overtuigd. In gedachten ben ik steeds bij jou, je liefhebbende Vrouw.

Stanislau, 9 Mei' 43

Beste Ouders,
Het is Zondagmiddag, vanmorgen heb ik spinazie uitgezocht en sokken gestopt. Nogal huiselijk, vindt U niet? Morgen schrijf ik Coby een brief, Tot schrijfs. Henk.

Stanislau, 10 Mei '43

Liefste Vrouw,
Vanmorgen heb ik je pakje ontvangen met de briefopener. Ik vond het echt aardig. Ik krijg zoveel pakjes opgestuurd dat het elke dag wel St. Nicolaas lijkt. Een vast iemand van de kamer gaat tweemaal per dag horen of er pakjes zijn. Als dat zo is, word ik gewaarschuwd. Moet dan eerst teekenen en daarna in de rij staan. Dan wordt het pakje onderzocht en krijg je de zaak mee naar de kamer. Je bent natuurlijk altijd in spanning of het pakje wel goed overgekomen is. Dat kun je wel begrijpen. Nu liefste, houd je taai. Alles sal reg kom. Na deze tijden komen er betere. Henk.

Amsterdam, 10 Mei '43

Beste Henk,
Je schrijft dat het bij jou zomer is, maar hier is het bar koud. Je Vader ligt veel op bed. De wind moet eerst omdraaien, zegt hij. Wat Coby betreft, ach dat gaat wel. Alleen zaterdagavond was ik kwaad. Komt ze weer een half uur te laat. In plaats van om 7 uur komt ze om half acht en om half negen moet ze weer weg daar ze om negen uur thuis moet zijn. Met de beenen gaat het iets beter. Het is gebrek aan eiwit. Henk, eet maar lekker van de pakjes en tot ziens. Je Ouders.

Amsterdam, 12 Mei '43

Lieve Man,
Maandagmiddag ben ik op visite geweest bij mevrouw v.d. Sol. Haar man is gelijk met jou weggegaan en was of liever is 1e luit. der vliegers van Soesterberg. Ik wist het van Doortje, mjn vriendin, weet je! Nu, toen ben ik zo brutaal geweest en heb aangebeld. Dat vond ze geweldig aardig en heb ik de hele middag gezellig zitten praten. Haar man vind ik veel op jou lijken, ook zijn manieren, zoals zij mij vertelde. Ook is hij zo’n bolleboos in wiskunde, toevallig hè? Henk, hij zit op kamer 22, ken je hem misschien? Vraag het dan maar eens. Mijn moeder is trouwens erg in de war. Ze keek er erg van op dat ik getrouwd was. Ze vond de trouwfoto's zo leuk. Vooral jij. Keurig net persoon zei ze. Ze is toch zo lief en goed en de zusters zijn gek met haar. Maar och Henk, ze wordt zo vreselijk mager, zielig hè? In gedachten veel kussen op je bruine snoet. Je liefhebbende Pucky.

Stanislau, 16 Mei '43

Mijn Lieve Pucky,
Je moet je vooral niet ongerust maken als de post soms lang weg blijft. Dat gebeurt hier ook. Soms heb ik een paar weken niets en dan komt alles tegelijk. Mijn ring heb ik natuurlijk nog. Hij kan niet eens meer van m'n vinger af. Je vroeg hoe we hier sliepen. Nou, we liggen hier met 16 man op een kamer. Ik lig drie hoog en kan zoo uit het raam kijken naar de Karpaten. Die zijn nog vrij hoog. Liefste, groet m'n ouders en ook alle anderen. Je Henk.

nieuwpakje Het nieuwe mantelpakje waar Coby zo trots op was >

Stanislau, 17 Mei '43

Beste Ouders,
Zojuist de pakjes van 21 en 30 April ontvangen. Alles was prachtig. Ik begrijp niet hoe jullie het klaarspelen. Alleen het roggebrood is absoluut niet meer te eten. Geel en groen, alles door elkaar. Denkt U er wel om dat U zelf in orde blijft anders krijg je het gekke dat ik heel dik zoo uit gevangenschap kom en U nauwelijks op de beenen kunt blijven. Veel liefs. Henk.

Stanislau, 24 mei '43

Lieve Vrouw, Ik ben toch zo benieuwd naar de foto van je mantelpakje. Ieder oogenblik als de pakjes afgeroepen worden, hoop ik er bij te zijn. Ik geloof dat er in Holland heel wat is gebeurd sinds dat we weg zijn. Kun je misschien nog wat scheermesjes sturen? Heel veel liefs, Henk.

Stanislau, 29 Mei '43

Lief Vrouwtje,
Net terug van aardappels schillen. Dat kan ik nu al reuze goed. Maar toch geloof ik niet dat je er op moet rekenen dat ik straks thuis iedere dag aardappels schil. Zeg Puck, ik wilde dat ik weer eens een brief van je kreeg. De laatste was van 13 april. Liefste, houd je goed. Ik doe het ook. Je man Henk.

Inhoud | Verder met: Juni 1943 - Ik schil m’ n petat
en denk aan die schat


Make a Free Website with Yola.