Kriegsgefangenenpost


Het was vermoedelijk geen zelfbedrog dat het Nederlandsche volk de invasie nog in de loop van dit jaar verwacht heeft. Alles wees erop dat de verschijnselen, waaruit men zekere gevolgtrekkingen kon maken, geen schijn, geen pure camouflage waren: de geallieerde vlootbewegingen, de geweldige troepenconcentraties in Zuidoost-Engeland met evacuatie van de burgerbevolking, de redevoering van H.M. de Koningin op 2 September enz. Men krijgt den indruk dat gebeurtenissen hebben plaats gehad, die een wijziging der geallieerde plannen hebben teweeggracht. Het is alweer onbegonnen werk naar de aard van die gebeurtenissen en hun gevolgen te gissen.

Het illegale TROUW, midden October 1943


October 1943

Van harte gefeliciteerd met je geloofsbelijdenis

Eén van de 
24 reproducties van tekeningen uit het krijgsgevangenkamp, gemaakt door krijgsgevangene G. Holsheimer. Kapel in 
Neubrandenburg Uit Stanislau zijn geen afbeeldingen van kerlelijke plechtiogheden bekend. Dit is een tekening (van G. Holsheimer) van de 'Kirche'; een barak in Neubrandenburg. Er is een rooms-katholieke plechtigheid aan de gang, maar Henk de Pater was Nederlands Hervormd. (Beeldbank NIMH) >

Stanislau, 6 October '43

Lieve Ouders,
Van hier geen nieuws. Ik maak het uitstekend. Op 20 October word ik aangenomen. Vanmorgen Uw pakje met schoenen ontvangen, ze waren mooi hoor! De appels waren een beetje aangestoken. U moet er wel rekening mee houden dat het soms ruim 2 maanden duurt eer de pakjes er zijn. Nu lieve Ouders, wel bedankt voor wat U allemaal voor me doet. Uw liefh. zoon Henk.

Stanislau, 9 October '43

Lieve Vrouw,
Vanmorgen twee brieven van je gekregen. Ik ben er weer helemaal van opgekikkerd, want ik was wel een beetje in de put. Het is nu ook al zoo lang geleden dat ik mijn lieve Puck een zoen heb kunnen geven. Dat fotootje van je was erg goed. Je lijkt wel dikker geworden. Ik vond je er tenminste goed uitzien. Liefs. Henk.

Stanislau, 10 October '43

Lieve schat,
Ik mis brieven uit Juni en Juli. Ik zal ze maar afschrijven. Op het oogenblik is het Zondagmorgen en ben ik juist terug van de kerkdienst. Op 24 October word ik aangenomen. Hoe vind je dat? Puck, ik houd reuze veel van je en dank je wel voor alles wat je voor me doet. Je liefh. Henk.

Stanislau, 15 October '43

Mijn liefste Pucky,
Zoo als je merkt, zitten we nog steeds in Stanislau, ofschoon er wel steeds geruchten van overplaatsing zijn. Enfin, dat zul je dan wel van het Roode Kruis horen. Groeten aan allemaal en innige kussen. Henk.

Stanislau, 17 October' 43

Mijn liefste,
Vrijdag dachten we dat het de laatste keer hier in Stanislau was. 's Morgens moesten we aantreden met onze koffers gepakt. Die moesten allemaal worden nagekeken, prüfen wordt dat genoemd. Daarna werden de koffers op wagens geladen .. Maar niks aan de hand, want aan de andere kant werden ze weer afgeladen en 's avonds konden we ze weer uitzoeken. Kussen van Henk.

Amsterdam, 18 October '43

Mijn allerliefste man,
Gelukkig weer post van je ontvangen. Ik had een maand niets gehoord, dat is toch zo vervelend. Hier gaat het gerucht dat jullie overgeplaatst zijn naar Oostenrijk. Is dat zo? Je vrouwtje doet soms domme dingen. Zo weet je dat ik sinds Mei al in dienst ben van de Cinéac. Nou begrijp ik niet waarom ik dat gedaan heb. Ja, het geld fl. 21 per week is aanlokkelijk, maar ik krijg toch geld genoeg van jou. Ik heb niets aan de zomer gehad, kon niet naar buiten, het was altijd maar werken en hollen en vliegen. Ik zeg m'n baan op. Zeg zelf, dat is toch geen baan voor mij. Ook heb ik een woning gehuurd per 1 October in West, doch ik zie er heel erg tegen op om alleen te moeten wonen in deze tijd. Er wordt zoveel gestolen en geschoten en met eten is het ook scharrelen. Nu ga ik morgen de woning weer afzeggen. Soms heb ik stille hoop jou onverwachts te zien, dat zal wel niet gaan, maar in gedachten ben je altijd bij me en ik zal alles doen om jou gelukkig te maken. Ik weet zeker dat wij toch weer bij elkaar zullen komen. Heel veel kussen van je zo zeer liefhebbende vrouw.

Stanislau, 21 October '43

Mijn liefste,
Gisteren op jouw verjaardag ben ik aangenomen en a.s. Zondag doe ik belijdenis. Ik heb natuurlijk steeds aan je moeten denken. Heb je nog een feestelijke dag gehad? Ik hoop dat mijn pakje gauw aankomt, want anders ben ik nog eerder thuis, ofschoon dat niet zoo erg zou zijn, vind je wel? Nog een extra verjaardagskus en heel veel liefs van je liefhebbende Henk.

Stanislau, 21 October '43

Lieve Ouders,
Hoe maakt U het, moeder? Denk erom zoo goed mogelijk eten hoor en vooral niets uitsparen voor mij. Ik heb werkelijk meer dan genoeg en vind het helemaal geen leuk idee dat ik maar steeds zit te eten terwijl jullie het in Holland zoo slecht hebben. En al heeft U geen honger, toch moet U eten en Vader ook! De post komt voor mij de laatste tijd weer slecht door. De pakjes daarentegen heel goed. Ik kan niet goed beschrijven wat ik voel als ik zoo'n pakje ontvang dat U nog eenige tijd tevoren in handen hebt gehad, maar het doet me echt met weemoed (wat een stijl hè) aan U denken. Ik hoop en vertrouw dat ik weer heel vlug in Holland ben. Wat ik hier van Polen zien kan, is niet veel bijzonders. Alleen de Zonsopkomst en vooral de ondergang is ontzettend mooi boven die hooge bergen. Maar ik zit toch liever in Holland bij de duinen. Dat is minstens even mooi. Houd moed, er komen betere tijden. Tot spoedig weerziens, Uw liefh. Henk.

Amsterdam, 24 October ‘43

Liefste Man,
Van harte gefeliciteerd met je geloofsbelijdenis. In gedachten ben ik steeds bij je geweest. Wees flink, eens komt alles goed en zullen we gelukkig zijn. Ik ben gelukkig gezond en dat is in deze tijd een hele rijkdom. Je liefhebbende Vrouw.

Amsterdam, 24 October '43

Lieve Jongen,
Het was al weer 5 weken geleden dat we wat van je hoorden. Wij maken het allen nog uitstekend. Je Vader ook. Hij heeft sinds begin Juni geen toeval meer gehad, dus dat gaat nogal. Van de week met Coby haar verjaardag kennis gemaakt met haar vriendin Lies. Nu, die is flink hoor voor haar 21 jaar. Daar is Coby niets bij. Wij hebben haar ook maar aangeraden om haar ontslag bij de Cinéac te nemen en een beetje meer rust te nemen, want als jij thuis komt om dan een overspannen vrouw aan te treffen heb je ook niets aan. Ook had ze een huisje gehuurd in de Woestduinstr., maar die opzichter gaat haar zelf al bang maken dat er zoo gestolen wordt en dan een vrouwtje alleen, want ervaring heeft ze nog niet veel opgedaan, is te gewaagd. Dus wacht ze nog maar. Misschien dat ze met haar vriendin samen wil gaan wonen. Verder gegr. Je Ouders.

Stanislau, 28 October '43

Mijn lieve Vrouw,
Hoe gaat het met ons huis? Je moet er maar op rekenen dat ik gauw naar huis kom. Ik vind het nu lang genoeg dat ik weg ben, jij niet? Ik kan me haast niet meer voorstellen hoe Amsterdam er nu uit ziet. Zie je nog fietsers en zoo. Je moest eens weten wat je na zoo'n tijd Holland gaat waarderen. De groeten aan allemaal, speciaal aan mijn Ouders. Denk er om dat je weer naar de tandarts moet, je liefhebbende man Henk.

Amsterdam, 28 October '43

Liefste Henk,
Ik hoop bij jou alles goed. Hier is alles ook nog hetzelfde. Alles vervelend en saai. Iedereen snakt naar de vrede. Fijn dat je weer zeep stuurt, die is zo lekker. Engelse sigaretten zeer welkom. Kussen van je Pucky.

Stanislau, 30 October '43

Lieve Ouders,
Post niets, maar wel veel pakjes. Een Maandag moet ik mijn 10e pakje halen in twee weken. Heusch lieve Ouders, ik heb hier best te eten hoor. Jullie kunnen best wat minder sturen. De pakjes die ik voor U heb klaar gemaakt schijnen nog hier te staan. Dus het zal nog wel even duren voordat ze in Holland zijn. Ik heb zoo'n gevoel dat ik er wel eerder ben. Hoe maakt Coby het, komt ze nog regelmatig? Tot de volgende brief maar weer. Uw liefh. zoon Henk.

Inhoud | Verder met: November 1943 - Ook thuis
valt nog wel eens een hartig woordje


Make a Free Website with Yola.