Kriegsgefangenenpost


6. De officieren en onderofficieren dienen vooral het voorbeeld te geven. Zij moeten als één man weigeren. Het is trouwens, ook als men militair is, gelijk wellicht bij het beroepspersoneel het geval is, militair ongeoorloofd, zich vrijwillig in krijgsgevangenschap te begeven. Is hij krijgsgevangen, dan is het een moreele plicht, zoo mogelijk te ontsnappen. Dat houdt tevens in de plicht, om zich aan krijgsgevangenschap te onttrekken, indien deze dreigt. De bedreiging met zware straffen door generaal Christiansen is volkenrechtelijk ongeoorloofd. Laten ook de beroepsofficieren, het cement van het Nederlandsche leger, dit goed verstaan.

Uit MANIFEST, in het illegale TROUW, 30 April 1943


April 1943

Pruimen, hoe smaken die en hoe zien ze er uit?

Amsterdam, 1 April '43

Beste Henk,
Nu een lettertje van ons. Ik heb erge reumathiek, maar dat zal wel weer overgaan. De buren hebben een zoon. Het is hier erg koud. Gelukkig is er nog brandstof in huis. Vele groeten van ons beidjes en tot weerzien. Dag!


Amsterdam, 3 April '43

Beste Henk,
Wij maken het goed. Het zoontje van de buren is al weer dood, 5 dagen oud. Zaterdags en zondags missen we je erg. We kunnen er nog niet over heen dat je weg bent. Tot kijk, ook wij zijn steeds bij je. Dag Baas.

Personalkarte

De Personalkarte van Hendrik de Pater ter identificatie in ‘zijn ‘krijgsgevangenkampen Stalag 371 (Stanislau) en Oflag 67 (Neubrandenburg).


Stanislau, 4 April '43

Mijn Lieve Vrouwtje,
Het bevalt me hier nog best. Alleen moest jij hier zijn. Enfin, er zullen wel eens betere tijden komen. Ik zal je voor de aardigheid eens een programma van vandaag geven. Vanmorgen om 7.30 uur reveille. Daarna brood eten, appèl en een beetje huishoudelijke diensten. Om twaalf uur had ik als maal een bord bruine boonensoep, havermouth en pruimen. Vanmiddag hebben we een bridge-drive gehouden. Daarna zuurkool gegeten en pap. Puck, je moet vooral goed op jezelf passen. Kniezen helpt niet. Alleen duurt de tijd maar langer. Liefs, Henk.


Amsterdam, 6 April '43

Lieve Man,
Ik ben blij dat het goed met je gaat. Hier gaat ook alles uitstekend. Manlief, ik heb een cheque ontvangen uit Den Haag. Ik krijg iedere maand fl 135,71. Het totale bedrag is fl. 161,66. Daar gaat af fl. 16,66 voor pensioen en fl. 9,29 voor loonbelasting. Ik breng nou iedere maand een gedeelte naar de spaarbank en als je terug bent, gaan we samen mooie meubels kopen. Lieve Henk, voor de Pasen is mijn mantelpakje klaar. Het wordt zo keurig en dan laat ik op de Overtoom een prachtige foto maken en die stuur ik je meteen op. Nu liefste, moed houden en vertrouwen hebben. Je innig liefhebbende Vrouw.


Amsterdam, 10 April '43

Liefste Henk,
Ik ga 's Maandagsavond altijd naar een naai- en kniples. Dan kan ik eerdaags mijn eigen kleren maken en als we een kleine hebben ook voor haar of voor hem. Fijn, hè? Een zoen van je Vrouw.


Amsterdam, 11 April '43

Beste Henk,
Wederom je brief in goede gezondheid ontvangen. Je vroeg me je linnenbroek te sturen, maar dat zal wel niet gaan daar er geen civiele kleeding overgestuurd mag worden. Kook je de erwten wel goed gaar en zet je ze ook wel lang genoeg in het water? Coby zit hier bij ons en kijkt me op de vingers. Je Vader is weer een keer niet goed geweest, maar knapt weer op. Je schijnt daar nogal eens feest te hebben. Nu beste jongen, ik hoop dat je nu wat tot rust komt, want het kantoorleven was toch niets voor je. Veel liefs van ons. Je Ouders.


Amsterdam, 13 April '43

Liefste Man,
Hier in A' dam gaat alles nog goed. Ik geloof dat jij het daar ook nog wel naar je zin hebt, hè? Wat heb je lekker gegeten, zeg. Pruimen, hoe smaken die en hoe zien ze er uit? Ik kan het me niet meer herinneren. Hier wordt het eten heel erg slecht. Henk, je moet me ook nog eens schrijven hoe of je daar slaapt. In bedden boven elkaar of zoiets? En heb je je ring nog steeds om. Doe er een draadje om aan de binnenkant, anders verlies je hem. Schrijf me veel, wees nu hartelijk gekust door je liefhebbende Vrouwtje!


Stanislau, 15 April ' 43

Liefste Puck,
Vanmorgen je eerste pakje ontvangen. Alles is goed overgekomen. Alleen moet je vooral geen brood sturen, want dat was zwaar beschimmeld en moest ik zoo weggooien. Je kunt misschien beter meel zenden. Liefs en de groeten aan mijn ouders. Je Henk.


Stanislau, 18 April '43

Beste ouders,
Met mij is alles goed, alleen moet ik erg veel aan huis denken. Ik heb tot op heden 3 pakjes ontvangen, alles is goed overgekomen behalve het roggebrood. U moet vooral zorgen dat de pakjes goed verpakt worden. Nu het warm wordt, moet U alleen dingen sturen die zeker goed overkomen. Vooral geen boter, Die hebben wij veel meer dan in Holland. Nogmaals bedankt, tot brief. Henk.


Amsterdam, 18 April '43

Henk,
Coby moet veel huilen dat je er niet bent. Ik zeg dat ze moed moet houden en kop op. Na deze tijden komen ook weer andere. Henk, ik heb in het laatste pakje tuinboonen gedaan. Ze zijn heerlijk, hoewel ik weet dat je er niet erg van houdt. Ik heb ze gekregen en kon ze niet weigeren. Ik heb vreeselijke pijn in mijn voeten en kan haast niet loopen. Je Vader maakt het goed en zit in het zonnetje. Ik hoop dat ik niet veel taalfouten maak en dat m'n schoolkennis nog in orde is. Een stevige zoen van Vader en Moeder.


Stanislau, 22 April '43

Mijn lief Vrouwtje,
De laatste tijd maak ik me nogal zorgen over jou. Alles gaat toch wel goed bij te thuis? Laat je vooral niet op de kop zitten. Je bent mijn vrouw en geen dienstmeisje van je broers. Wat het geld betreft laat ik helemaal aan jou over. Wat fijn dat je mantelpakje zoo mooi wordt. Denk er aan, niet er mee fietsen en er zuinig op zijn. Dan zie ik een mooi vrouwtje als ik terug kom. Lief, geef m'n Ouders een zoen van me, je liefhebbende Henk.


Amsterdam, 29 April '43

Liefste Man,
Eindelijk heb ik weer een kaart van je ontvangen. Het heeft deze keer zo vreselijk lang geduurd. Ik maakte me erg ongerust. Henk, m'n mantelpakje is klaar. Het is zo geweldig mooi, ik ben er zo vreselijk blij mee. Ik heb nog nooits zo iets moois gehad. Ik zal gauw een foto laten maken. Heel veel kussen van je Pucky.

Inhoud | Verder met: Mei 1943 - Mijn moeder keek er
erg van op dat ik getrouwd was


Make a Free Website with Yola.